Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Contact

 

GREECE
 
103 Tatoiou Avenue 
144 51, Metamorphosis
T.: +30 210 8211940, F.: +30 210 8211015
E.: info@bio-hellas.gr
 
 
BULGARIA
 
4000 Plovdiv,54 Str. Bogomil
floor. 1, ap. 1
T./F.: +359 32 260 656,
E: bulgaria@bio-hellas.gr
 
 
SERBIA

DQS doo,Piva Karamatijevica 14
11000 Belgrade
T./F.: +381 64 175 35 80,
E: dragana.radenkovic@dqs-serbia.rs