Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Icert   »   Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

1. Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005).

2. Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ΙSO 9001:2008, ISO 9001:2015).

Οι Κατάλογοι Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και οι Κατάλογοι Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών γνωστοποιούνται κατόπιν έγγραφου αιτήματος.

3. Νέα Έκδοση του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.