Τα Νέα του BIOHELLAS
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Τα Νέα του BIOHELLAS
18/7/2007

Πρόσληψη Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς ενδιαφέρεται να προσλάβει γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο, κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, για να εργαστεί ως επιθεωρητής με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της φυτικής παραγωγής.

Αποστολή βιογραφικών:

στα e-mails:

στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Κοδριγκτώνος 11β, 10434 Αθήνα.

Επιστροφή

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς ενδιαφέρεται να προσλάβει γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο, κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής,

Written By: SuperUser Account Number of Views: 2190