Τα Νέα του BIOHELLAS
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Τα Νέα του BIOHELLAS
23/5/2006

Λεπτομέρειες εφαρμογής της στρεμματικής ενίσχυσης έως ποσού 65 € ανά στρέμμα για βιολογικές

Στις 15/05/2006, με την Υπουργική Απόφαση 278630/15-05-2006, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 256494 / 04-01-2006 απόφασης, που αφορά στην χορήγηση ενίσχυσης ποσού μέχρι και 65 ευρώ ανά στρέμμα, μεταξύ των άλλων και στους βιοκαλλιεργητές ελιάς, από το «ποιοτικό παρακράτημα ελαιόλαδου».


Για περισσότερες πληροφορίες :

 
http://www.minagric.gr/greek/data/ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ%20ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ%20Παρακράτημα%2069%20ΛΑΔΙ%20στρεματική%20ΤΕΛΙΚΟ.doc

 
http://www.minagric.gr/greek/data/%EA%F5%E1%20%F0%E1%F1%E1%EA%F1%DC%F4%E7%EC%E1%2069%20%EB%E1%E4%E9%20%F3%F4%F1%E5%EC%E1%F4%E9%EA%DE.doc

Επιστροφή

Στις 15/05/2006, με την Υπουργική Απόφαση 278630/15-05-2006, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 256494 / 04-01-2006 απόφασης,

Written By: SuperUser Account Number of Views: 2253