Τα Νέα του BIOHELLAS
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Τα Νέα του BIOHELLAS
16/5/2006

Παράταση έως 31 Μαΐου 2006 για το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216562/16-5-2006 ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για το μέτρο 3.1 «Βιολογική Γεωργία» έως 31 Μαΐου 2006, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που έχει παρατηρηθεί για την ένταξη στο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο Απόφασης έχει προωθηθεί για υπογραφή.

Επιστροφή

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216562/16-5-2006 ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος

Written By: SuperUser Account Number of Views: 2176