Τα Νέα του BIOHELLAS
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Τα Νέα του BIOHELLAS
19/10/2007

Ισοδυναμία JAS Βιολογικών Προϊόντων και Ελληνικών Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τα επεξεργασμένα ή μη βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης έτερων κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα πιστοποιημένα JAS βιολογικά προϊόντα.

Η αναγνώριση των ελληνικών προϊόντων φυτικής προέλευσης βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2007. Συγκεκριμένα αφορά τα ελληνικά «Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας», τα οποία πιστοποιούνται βάσει του Καν. Ε.Ε. 2092/91 από ελληνικούς Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Επομένως, τα πιστοποιημένα από το ΒΙΟ Ελλάς «Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας» φυτικής προέλευσης, εξάγονται στην Ιαπωνία και με την παραλαβή τους από την εταιρία εισαγωγής, πιστοποιημένης βάσει του JAS, είναι δυνατή η διακίνησή τους και η επισήμανσή τους ως JAS βιολογικά προϊόντα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα έγγραφα σχετικά με την αναγνώριση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/JAS_export.htm

Επιστροφή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τα επεξεργασμένα ή μη βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης έτερων κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα πιστοποιημένα JAS βιολογικά προϊόντα.

Written By: SuperUser Account Number of Views: 2162