Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Αρχική
15/12/2020

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 3.1

 
Στις 11.12.2020 το ΥΠΑΑ&Τ προχώρησε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» που επιδοτεί το κόστος πιστοποίησης των βιοκαλλιεργητών και κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με αυτή η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης παρατείνεται έως και τις 29.1.2021.

Τέλος, εκτός όλων των άλλων προβλεπόμενων στην πρόσκληση, πλέον επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης στήριξης μπορούν να είναι και όσοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης για το έτος εφαρμογής 2020 στο πλαίσιο του Υπομέτρου 11.1 του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η σχετική τροποποίηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιστροφή

 

Στις 11.12.2020 το ΥΠΑΑ&Τ προχώρησε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» που επιδοτεί το κόστος πιστοποίησης των βιοκαλλιεργητών και κτηνοτρόφων.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 574