Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Αρχική
29/11/2018

Καταβολή της προκαταβολής ενίσχυσης δικαιούχων Δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 βιολογικής κτηνοτροφίας

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προχώρησε στις 23/11/2018 στην ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων και στην καταβολή της προκαταβολής της ενίσχυσης που αφορά τους δικαιούχους των Δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην καρτέλα πληρωμής τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μέτρου 11 (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Όσοι εκ των δικαιούχων έχουν αντιρρήσεις ως προς τα ευρήματα του διασταυρωτικού ελέγχου έχουν την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής μέσω της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος του Μέτρου 11 την περίοδο από 7.12.2018 έως και 13.12.2018.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ ( και βάλε υπερσύνδεσμο http://www.opekepe.gr/one.asp?id=-2120787710&year=2018&cat=A.).

 

 

Επιστροφή

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προχώρησε στις 23/11/2018 στην ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων και στην καταβολή της προκαταβολής της ενίσχυσης που αφορά τους δικαιούχους των Δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 της βιολογικής κτηνοτροφίας.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1388