Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Αρχική
22/2/2018

Πρόσκληση για τις αιτήσεις στήριξης στο Μέτρο 11 Βιολογική Κτηνοτροφία

 

Σας ενημερώνουμε πως στις 21/02/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ανακοίνωσε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης των δράσεων 11.1.2 για την μετατροπή σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής και 11.2.2 για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 19/03/2018 έως και 11/04/2018.

Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Επιστροφή

 

Σας ενημερώνουμε πως στις 21/02/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ανακοίνωσε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης των δράσεων 11.1.2 για την μετατροπή σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής και 11.2.2 για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1414