Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
Αρχική
2/3/2017

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020

« Ενημέρωση για τη 2Η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις δράσεις που αφορούν τη Ζωική παραγωγή. » 

Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια και αφορά την παράταση των αιτήσεων για μονάδες ζωικής παραγωγής είναι η εξής: 

Τροποποιούμε την υπ'αριθ. 130/5917/18.01.2017 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, ως ακολούθως:

«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 06-03-2017 μόνο για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση. 

Το διαθέσιμο link για την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια είναι το: https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT

Επιστροφή

 

Σας ενημερώνουμε πώς πραγματοποιήθηκε 2Η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις δράσεις που αφορούν τη Ζωική παραγωγή.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1109