Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Αρχική
  
 
 
Βιολογικά Νέα
10/10/2017
Νέα Εθνική Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα

 

Εκδόθηκε νέα Εθνική Νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα, η ΥΑ αρ. 2543/103240 (ΦΕΚ 3529/Β/ 09.10.2017) με θέμα: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

συνέχεια...

 

24/7/2017
Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου

 

Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑ&Τ στις 17/7/2017 και σε εφαρμογή των άρθρων 12 και 22 του Καν. (Ε.Κ) 834/2007 και 45 του Καν. (Ε.Κ) πλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας παρέκκλισης πριν την σπορά συμβατικών σπόρων ή φύτευση συμβατικών κονδύλων πατάτας, για όλους τους παραγωγούς από την ένταξή τους στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και μετά.

συνέχεια...

 

6/7/2017
Εγκρίθηκε από την ΕΕ η 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. Έρχονται νέες δράσεις στα Βιολογικά

Περισσότερα Νέα...

Τα Νέα του ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Περισσότερα Νέα...

 

 

 Το ΒΙΟ Ελλάς

είναι μέλος των:

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΕΛΛΑΣ

ΑΘΗΝΑ
Ομορφοκκλησιάς 27, 151 22 Μαρούσι
T: 210 8211940 | F: 210 8211015 | E: info@bio-hellas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 55 133 Καλαμαριά
T: 2310 029123 | F: 2310 029124 | E: thessaloniki@bio-hellas.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ
Σαλάκου 6, 30 100
T / F: 26410 31685 | E: agrinio@bio-hellas.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χαριλάου Τρικούπη 37, 71 306
T / F: 2810 300297 | E: creta@bio-hellas.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Καραντώνη 2, 81 100
T / F: 22510 24688 | E: lesvos@bio-hellas.gr

ΣΠΑΡΤΗ
Αρχιδάμου 88, 23 100
T / F: 27314 00163 | E: lakonia@bio-hellas.gr


ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

4000 Plovdiv, 15 Patriarchi, Efthimii Str. floor. 1, of. 8
T / F: +359 32 260 656 | E: bulgaria@bio-hellas.gr

 

Νέα γραφεία: Ομορφοκκλησιάς 27, Μαρούσι 151 22