Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
Αρχική
  
 

Κάντε κλίκ για να μεταβείτε στο www.hotel-biohellas.gr

 
Βιολογικά Νέα
31/5/2016
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
5/5/2016
Νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/673 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

« Ο νέος εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/673 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Καν.(ΕΚ) 889/2008 για τη βιολογική παραγωγή αφορά τη ζωική παραγωγή και τροποποιούνται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, VI και VIII του Καν. 889/2008 ».

29/12/2014
Νέος Κανονισμός EE αριθ. 1358/2014 (της 18ης Δεκεμβρίου 2014) τροποποιεί τον Καν.(ΕΚ) 889/2008.

«Νέος Κανονισμός EE αριθ. 1358/2014 σχετικά με την βιολογική υδατοκαλλιέργεια που τροποποιεί τον Καν.(ΕΚ) 889/2008 κυρίως στα σημεία του άρθρου 25ε, 25στ, 25ια, 25ιβ, 25ιθ, προσθήκη του άρθρου 25ιβα ‘’ Ειδικοί κανόνες για τις τροφές των βιολογικών ιχθυδίων’’ και τροποποίηση των παραρτημάτων VII και XIIIα ».

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

21/10/2014
Νέος Κανονισμός EE αριθ. 354/2014 τροποποιεί του Καν.(ΕΚ) 889/2008.

«Νέος Κανονισμός EE αριθ. 354/2014 που τροποποιεί του Καν.(ΕΚ) 889/2008 κυρίως στα σημεία των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, V, VI που αφορούν τις εισροές στη βιολογική γεωργία και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών».


Περισσότερα Νέα...

Τα Νέα του BIO Hellas

Περισσότερα Νέα...

 

 

 Το ΒΙΟ Ελλάς

είναι μέλος των:

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

Νέα γραφεία: Ομορφοκκλησιάς 27, Μαρούσι 151 22

Αθήνα
Ομορφοκκλησιάς 27, 151 22
  T.: 210 8211940,  
F.: 210 8211015


Θεσσαλονίκη
    Γιαννιτσών 31, 54 627
Βαλκανικό Κέντρο,
   T.: 2310 530252,   
F.: 2310 530326


Αγρίνιο
Σαλάκου 6, 30 131,
T./F.: 26410 31685


Σπάρτη
Αρχιδάμου 88, 23 100,
T./F.: 27314 00163

Ηράκλειο
Έβανς 69, 71 201,
T./F.: 2810 300297

Μυτιλήνη
     Καραντώνη 2, 81 100,
T./F.: 22510 24688


 

 

 

 

 

 

BIOHellas - Αθήνα, Ομορφοκκλησιάς 27, 151 22. T.: 210 8211940, F.: 210 8211015 E.: info@bio-hellas.gr